Phân Tích Và Đầu Tư Chứng Khoán

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nguyễn Đăng Nam
 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  410.00 gam
 • Kích thước:

  14.5×20.5 cm

 • Ngày phát hành:
  12/2006
 • Số trang: 400

 

Phân Tích Và Đầu Tư Chứng KhoánNội Dung:Chương 1: Những vấn đề cơ bản về ĐTCK và PTCK.Chương 2: Phân tích hoạt động kinh tế vĩ mô và phân tích ngành.Chương 3: Phân tích báo cáo tài chính công ty.Chương 4: Phân tích trái phiếu.Chương 5: Phân tích cổ phiếu.Chương 6: Phân tích kĩ thuật.Chương 7: Quyết định và chiến lược cơ bản trong ĐTCK.Chương 8: Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư.Chương 9: Mô hình định giá tài sản vốn.Chương 10: Lý thuyết thị trường hiệu quả.Chương 11: Chứng khoán phái sinh.Chương 12: Đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý ĐTCK.Danh mục tài liệu tham khảo.Mời bạn đón đọc.