Phân tích thị trường tài chính

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS Lê Văn Tề- Th.S Nguyễn Thị Xuân Liễu
  , PTS
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  426.00 gam
 • Kích thước:

  14,5×20,5 cm

 • Ngày phát hành:
  2000
 • Số trang: 461

 

Thị trường tài chính là một sản phẩm bậc cao của nền kinh tế thị trường. Việc xác lập trong thực tế một thị trường tài chính hoạt động có hiệu quả không chỉ là mong muốn mà còn là một yêu cầu bức xúc đối với mọi quốc gia trong quá trình phát triển nền kinh tế. Để xây dựng được một thị trường tài chính phát triển đòi hỏi có kiến thức toàn diện về lĩnh vực sôi động và hấp dẫn này. Chính vì vậy, chúng tôi xin giới thiệu cuốn sách “Phân tích thị trường tài chính” một cuốn cẩm nang cho những ai mong muốn tìm hiểu, học tập và nghiên cứu lĩnh vực này…