Phân Tích Quản Trị Tài Chính

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nguyễn Tấn Bình
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  570.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  07/2005
 • Số trang: 464

 

Hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đâu phải chỉ luôn có được từ sản xuất và mua bán một sản phẩm hàng hoá, dịch vụ thông thường. Một quyết định quản trị tài chính cũng có thể mang lại cho công ty hay các nhà đầu tư những món lợi nhuận kếch xù và tất nhiên, hoặc có thể dẫn đến phá sản. Mà để làm được chuyện lớn lao như vậy đôi khi người ta chỉ cần một cái “Enter” nhẹ nhàng trên máy tính. Có lẽ đó cũng là một trong những điều cụ thể của một nền kinh tế tri thức vậy. Mục lục: Chương 1: Diễn giải các báo cáo tài chính Chương 2: Đánh giá hiện trạng tài chính Chương 3: Dự báo tài chính Chương 4: Quản trị tăng trưởng Chương 5: Công cụ tài chính và thị trường tài chính Chương 6: Quyết định huy động vốn Chương 7: Các kỹ thuật chiết khấu dòng tiền Chương 8: Phân tích rủi ro trong các quyết định đầu tư Chương 9: Xác định giá trị doanh nghiệp và tái cấu trúc công ty. Mời bạn đón đọc.