Phân Tích Hoạt Động Doanh Nghiệp - Phân Tích Kinh Doanh, Phân Tích Báo Cáo Tài Chính, Phân Tích Hiệu Quả Các Dự Án

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nguyễn Tấn Bình
 • Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  113000034041
 • Khối lượng:
  462.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  03/2011
 • Số trang: 388

 

Phân Tích Kinh Doanh, Phân Tích Báo Cáo Tài Chính, Phân Tích Hiệu Quả Các Dự Án 
Bắt đầu khởi nghiệp, nhà đầu tư thường tự hỏi: Đầu tư vào chỗ nào hay vào cái gì? Lấy tiền ở đâu mà đầu tư? Để tìm hiểu về một doanh nghiệp đang hoạt động, dù dưới góc độ nào người ta đều muốn biết: doanh nghiệp đang làm ăn ra sao? Tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp như thế nào? Nhằm trả lời các câu hỏi trên, và cũng để xác định nội dung và phạm vi phân tích, hoạt động doanh nghiệp nhắm đến những mục tiêu kế hoạch và kết quả đã thực hiện được, dựa vào kết quả phân tích để ra các quyết định quản trị kịp thời trước mắt và xây dựng kế hoạch dài hạn. Cuốn sách “Phân Tích Hoạt Động Doanh Nghiệp” được biên soạn nhằm giúp: – Doanh nghiệp tự đánh giá mạnh yếu nhằm củng cố, phát huy, cải tiến quản lý. – Khai thác tiềm năng thị trường, nguồn lực doanh nghiệp nhằm đạt hiệu quả cao nhất. – Ra các quyết định quản trị doanh nghiệp dựa trên cơ sở kết quả phân tích, dự báo, phòng chống rủi ro… Mục lục: Chương 1: Tổng quát về phân tích hoạt động doanh nghiệp Chương 2: Phân tích doanh thu Chương 3: Phân tích chi phí Chương 4: Phân tích lợi nhuận Chương 5: Phân tích điểm hoà vốn Chương 6: Phân tích báo cáo tài chính Chương 7: Phân tích hiệu quả tài chính của dự án Mời bạn đón đọc.