Phân Tích Hiệu Năng Hoạt Động Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam - Một Nghiên Cứu Thực Nghiệm Mô Hình S-C-P

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Trương Quang Thông
 • Nhà xuất bản: Nxb Phương Đông
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  2030070002602
 • Khối lượng:
  220.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  13 x 19 cm

 • Ngày phát hành:
  10/2010
 • Số trang: 168

 

Xuất phát từ các cơ sở lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm của các tác giả khác nhau, quyển sách mở đầu bằng việc giới thiệu tổng quan những tiếp cận của lý thuyết kinh tế công nghiệp về mô hình quan hệ giữa cấu trúc, hành vi và hiệu năng của các doanh nghiệp. Từ các mô hình nghiên cứu thực nghiệm tại Mỹ và Trung Quốc, tác giả đã áp dụng mô hình S-C-P vào phân tích của cac quan hệ giữa cấu trúc, hành vi và hiệu năng của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, được chia thành bốn nhóm chính là các ngân hàng cổ phần, các ngân hàng liên doanh, các ngân hàng thương mại nhà nước và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Quyển sách tóm tắt quá trình phát triển về cơ cấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam về mặt số lượng ngân hàng, thị phần huy động vốn và cho vay, khả năng bảo đảm an toàn vốn tối thiểu, và mức độ tập trung của cả hệ thống, trước khi đi vào phân tích các nhân tố cấu trúc/hành vi tác động đến hiệu năng của các nhóm ngân hàng tại thành phố HCM. Các mô hình S-C-P khác nhau, tương ứng với từng nhóm ngân hàng, đã được tác giả nghiên cứu đề xuất, cùng với những hàm ý chính sách quảnh lý, trong đó, những chính sách chung cần lưu ý như vấn đề mở rộng thị phần, vấn đề giảm tỷ lệ cho vay/huy động, vấn đề giảm thiểu tỷ lệ thu nhập lãi trong tổng thu nhập, chính sách quản lý thanh khoản, chính sách quản lý các khoản mục tài sản có tài sản nợ.
Mời bạn đón đọc.