Thông tin chi tiết

 • Mã Sản phẩm:
  9780194398237
 • ISBN: 9780194398237
 • Khối lượng:
  940.00 gam
 • Ngôn ngữ:

  Tiếng Anh

 • Kích thước:

  15 x 3.6 x 21 cm

 • Ngày phát hành:
  31/01/2013