Thông tin chi tiết

 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  9780194331388
 • ISBN: 9780194331388
 • Khối lượng:
  1096.00 gam
 • Ngôn ngữ:

  Tiếng Anh

 • Kích thước:

  15 x 3.9 x 22 cm

 • Ngày phát hành:
  01/11/2012
 • Số trang: 822

 

This student’s dictionary has high vocabulary coverage for students aged 14+. It includes thousands of word origins, synonyms and usage notes.