Niên Giám Thống Kê 2004

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Tổng cục Thống kê
  • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
  • Nhà phát hành:
  • Khối lượng:
    1480.00 gam
  • Kích thước:

    17×24.5 cm

  • Số trang: 778

 

Niên giám thống kê 2004, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế – xã hội của đất nước. Ngoài ra còn có những số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế.