Những tố chất của người lãnh đạo

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Quốc Hùng
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  330.00 gam
 • Kích thước:

  13×19 cm

 • Ngày phát hành:
  12/2004
 • Số trang: 408

 

Phần I
Người lãnh Đạo – Linh Hồn Của Doanh Nghiệp
Phần II
Những Tố Chất Của Một Nhà Lãnh Đạo Quản Lý Hiện Đại
I Quản Lý
II Lãnh Đạo
III Ứng Xử và Giao Tiếp
IV Khả Năng Đưa Ra Quyết Định
V Tự Tin
VI Kiến Thức Chung
VII Ý Tưởng Lớn
VIII Sáng Tạo
Phần III
Lãnh Đạo Và Kinh Doanh