Nguyên Lý Kế Toán (Tái Bản)

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS. Võ Văn Nhi
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  310.00 gam
 • Kích thước:

  16×24 cm

 • Ngày phát hành:
  12/2005
 • Số trang: 246

 

Cuốn sách này được viết nhằm trình bày đến bạn những điểm cơ bản nhất về kế toán Việt Nam để làm cơ sở nghiên cứu kế toán cao hơn. Sách gồm 8 chương: Chương 1: Bản chất và đối tượng của kế toán. Chương 2: Tổng hợp – Cân đối kế toán. Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép. Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán. Chương 5: Chứng từ kế toán – kiểm kê. Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp. Chương 7: Sổ kế toán – Kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán và các hình thức kế toán. Chương 8: Tổ chức kế toán và kiểm tra kế toán. Phụ lục: Luật kế toán