Nghiệp Vụ Ngân Hàng

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS . Nguyễn Minh Kiều
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  600.00 gam
 • Kích thước:

  14.3×20.3 cm

 • Ngày phát hành:
  12/2005
 • Số trang: 584

 

Sách này gồm 17 chương : * Chương 1 : Tổng quan về hoạt động của NHTM * Chương 2 : Nghiệp vụ huy động vốn * Chương 3 : Các vấn đề chung về tín dụng ngân hàng * Chương 4 : Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghệip * Chương 5 : Phân tích tín dụng và quyết định cho vay * Chương 6 : Thẩm định tín dụng và quyết định cho vay dự án * Chương 7 : Nghiệp vụ cho thuê tài chính * Chương 8 : Nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khẩu * Chương 9 : Nghệip vụ bảo lãnh * Chương 10 : Nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng * Chương 11 : Nghệip vụ thanh toán quốc tế * Chương 12 : Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ * Chương 13 : Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán * Chương 14 : Nghiệp vụ ngân hàng cho khách hàng cá nhân * Chương 15 : Nghệip vụ ngân hàng điện tử * Chương 16 : Phân tích và đánh giá các loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng * Chương 17 : Xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng