Nghiệp Vụ Ngân Hàng Trung Ương (Transactions Of Central Bank)

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nguyễn Đăng Dờn
 • Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  113000032631
 • Khối lượng:
  320.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  14.5×20.5 cm

 • Ngày phát hành:
  12/2006
 • Số trang: 316

 

Ngân hàng Trung ương (Central Bank) là một thể chế tài chính đặc biệt của một quốc gia. Với vai trò điều tiết vĩ mô lĩnh vực Tiền tệ – Ngân hàng, Ngân hàng Trung ương trở thành Trung tâm thần kinh của toàn bộ nền kinh tế, và hoạt động của Ngân hàng Trung ương có ảnh hưởng và tác động mạnh mẽ nhất đến sự phát triển của nền kinh tế. Là bộ máy chuyên quản của lĩnh vực Tiền tệ ngân hàng, Ngân hàng Trung ương có nhiệm vụ trọng yếu là hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, nhằm đạt được các mục tiêu chủ yếu của nền kinh tế – xã hội như tăng trưởng kinh tế, ổn định tiền tệ, ổn định thị trường, giá cả tạo công việc làm cho người lao động góp phần ổn định cuộc sông và trật tự xã hội… Là cơ quan trung ương của hệ thống ngân hàng quốc gia, Ngân hàng Trung ương (NHTW) thực hiện các hoạt động nghiệp vụ với các Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng để điều chỉnh, chi phối và giúp đỡ các Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng – làm cho hệ thống này hoạt động an toàn và có hiệu quả, góp phần thực hiện các mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia. Một sự điều chỉnh nhỏ trong các chính sách của NHTW (các chính sách lãi suất, tỷ giá, hối đoái…) đều gây ra hiệu ứng lớn đối với nền kinh tế – xã hội, điều này khẳng định vị trí và vai trò của NHTW trong nền kinh tế thị trường. Với tinh thần đó, việc nghiên cứu, học tập để hiểu rõ hơn về NHTW, nắm bắt được những hoạt động của NHTW sẽ là yêu cầu của bất kỳ ai quan tâm đến lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Hệ thống đào tạo chuyên ngành, cũng như những cán bộ, nhân viên làm công tác quản trị kinh doanh. Đối với sinh viên bậc đào tạo đại học, học viện cao học và nghiên cứu sinh, nghiên cứu nghiệp vụ NHTW sẽ giúp người học trang bị cho mình những kiến thức chuyên môn của ngành Tài chính Ngân hàng. Đối với những cán bộ, chuyên gia đang làm công tác quản trị kinh doanh trong các NHTW, các công ty tài chính, công ty quản lý quỹ, công ty chính khoán…Nghiên cứu nghiệp vụ NHTW sẽ giúp họ hiểu sâu và vận dụng linh hoạt và hiệu quả trong các giao dịch của mình với NHTW trên nhiều phương diện về tín dụng Tiền tệ, thanh toán… Cuốn sách Nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương được biên soạn để phục vụ cho các yêu cầu nêu trên. Các nội dung được trình bày trong cuốn sách này, vừa phù hợp với chức năng nhiệm vụ của NHTW nói chung, vừa cố gắng bám sát thực tiễn của Việt Nam, gắn liền với hoạt động nghiệp vụ của NH nhà nước Việt Nam Mục lục: Chương 1: Tổng quan về ngân hàng trung ương Quá trình ra đời và bản chất của ngân hàng Chức năng của ngân hàng Trung ương Hệ thống tổ chức ngân hàng Trung ương Ngân hàng Trung ương ở Việt Nam Chương 2: Nghiệp vụ phát hành tiền và điều tiết lưu thông tiền tệ Một số vấn đề chung Nguyên tắc phát hành tiền Các kênh phát hành tiền Chương 3: Nghiệp vụ tín dụng của NHTW Một số vấn đề chung Các mặt hoạt động tín dụng của NHTW Chương 4: Nghiệp vụ thị trường mở Những vấn đề chung về thị trường mở Các nghiệp vụ trên thị trường mở Các phương thức đấu thầu trên thị trường mở Phương thức xét thầu Quy trình tổ chức đấu thầu trên thị trường mở Chương 5: Nghiệp vụ quản lý ngoại hối Những vấn đề chung về ngoại hối và quản lý ngoại hối Chính sách quản lý ngoại hối Nghiệp vụ quản lý ngoại hối của NHTW Chương 6: Tổ chức hệ thống thanh toán qua ngân hàng Những vấn đề chung về hệ thống thanh toán qua ngân hàng Các phương thức thanh toán qua ngân hàng Tổ chức và điều hành hệ thống thanh toán qua ngân hàng của ngân hàng Nhà nước Chương 7: Điều hành chính sách tiền tệ quốc gia Khái niệm và mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia Cơ cấu chính sách tiền tệ quốc gia Các công cụ của chính sách tiền tệ quốc gia Tài liệu tham khảo Mời bạn đón đọc.