Nghiệp Vụ Kinh Doanh Và Đầu Tư Chứng Khoán

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nguyễn Minh Kiều
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  400.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16×24 cm

 • Ngày phát hành:
  04/2009
 • Số trang: 296

 

Tình hình thị trường tài chính và hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam đã có một bước phát triển vượt bậc, nhất là kể từ khi Việt Nam gia nhâp WTO và ký nhiều hiệp định thương mại với Hoa Kỳ. Tương tự, tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam cũng ngày càng phát triển và hoạt động sôi động với hai trung tâm giao dịch chứng khoán và công ty niêm yết trên thị trường gia tăng không ngừng. Trong hoàn cảnh như vậy, việc học tập và nghiên cứu các nghiệp vụ ngân hàng thương mại, nhất là các nghiệp vụ hiện đại như đầu tư tài chính, giao dịch các công cụ phát sinh trên thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối, và nghiệp vụ ngân hàng điện tử… ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều bạn đọc. Đứng trước tình hình mới, để phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc, quyển “Nghiệp vụ đầu tư và kinh doanh chứng khoán” được phát hành với những nội dung bổ sung và cập nhật mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu học tạp và nghiên cứu ngày càng tăng của nhiều sinh viên và nhân viên đang làm việc tại các ngân hàng thương mại và công ty chứng khoán. Nội dung và bố cục quyển sách này được chia thành 5 chương như sau: – Chương 1: Tổng quan về hoạt động đầu tư của NHTM, trình bày tổng quan về hoạt động đầu tư của NHTM nhằm làm nền tảng kiến thức cho các chương tiếp theo. – Chương 2: Nghiệp vụ đầu tư vào các doanh nghiệp, trình bày những vấn đề liên quan đến nghiệp vụ đầu tư của NHTM vào các doanh nghiệp nhằm chi tiết hoá hoạt động đầu tư và hùn vốn của NHTM vào doanh nghiệp là hoạt động khá phát triển hiện nay. – Chương 3: Nghiệp vụ đầu tư tài chính, trình bày các nghiệp vụ đầu tư tài chính của NHTM bao gồm đầu tư và chứng khoán phi rủi ro, đầu tư chứng khoán có thu nhập cố định, đầu tư chứng khoán có thu nhập không cố định, đầu tư chứng khoán lai và đầu tư chứng khoán vào một danh mục đầu tư. – Chương 4: Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, hướng dẫn các nghiệp cụ kinh doanh chứng khoán nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng để bạn có thể làm việc trong các công ty chứng khoán. – Chương 5: Nghiệp vụ kinh doanh tài chính phát sinh, trình bày các nghiệp vụ kinh doanh công cụ tài chính phát sinh bao gồm các giao dịch hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn trên thị trường chứng khoán, như là nghiệp vụ được dự báo sẽ phát triển trong tương lai gần. Mục tiêu chính của cuốn sách này nhằm cung cấp cho các bạn kiến thức và kỹ năng làm việc như là một nhân viên đầu tư của NHTN hoặc nhân viên kinh doanh và môi giới chứng khoán ở các công ty chứng khoán. Mời bạn đón đọc.