Nghiệp Vụ Hành Chính Văn Phòng

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Vũ Đình Quyền
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  250.00 gam
 • Kích thước:

  14.5×20.5 cm

 • Ngày phát hành:
  01/2005
 • Số trang: 266

 

Nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH – HĐH đất nước trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là trong công cuộc cải cách hành chính và cải cách tư pháp hiện nay, một trong những vấn đề đặt ra là phải nâng cao hiệu quả hoạt động trong các cơ quan, tổ chức. Để thực hiện được mục tiêu đó, việc làm tốt công tác văn phòng có ý nghĩa rất quan trọng. Chính vì điều này, Nhà xuất bản Thống Kê đã cho xuất bản cuốn sách Nghiệp Vụ Hành Chính Văn Phòng do luật sư Vũ Đình Quyền biên soạn.Cuốn sách trình bày tương đối đầy đủ những tri thức cơ bản và những kỹ năng cần thiết cho thư ký và những người làm công tác văn phòng, giúp họ giảm bớt các thao tác thủ công, các hoạt động không cần thiết, tăng năng suất lao động, tạo không khí làm việc thoải mái và công việc đạt hiệu quả cao hơn.Nội dung của cuốn sách chia làm 8 chương như sau:Chương I. Những vấn đề cơ bản vế quản lý hành chính.Chương II. Nghề thư ký và đặc điểm lao động của nghề thư ký.Chương III. Nghiệp vụ thu nhập, xử lý và cung cấp thông tin cho hoạt động quản lý.Chương IV. Nghiệp vụ tổ chức hoạt động của cơ quan và người lãnh đạo.Chương V. Kỹ Thuật soạn thảo văn bản hành chính.Chương VI. Công tác văn thư và lưu trữ.Chương VII. Nghiệp vụ giao tiếp hành chính.Chương VIII. Đạo đức công vụ và vấn đề thẩm mỹ, tác phong, nếp sống trong công sở.