Ngân Hàng Thương Mại

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: GS. TS. Lê Văn Tư
 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  1400.00 gam
 • Kích thước:

  19×27 cm

 • Ngày phát hành:
 • Số trang: 872

 

Ngân Hàng Thương Mại giới thiệu về: tính chất, mục đích và phương thức hoạt động. Nó cung cấp những kiến thức cơ bản mà đối tượng trước hết là những sinh viên chuyên ngành tiền tệ – tín dụng và những sinh viên ngành kinh tế khác, cũng như những nhà hoạt động thực tiễn trong các ngân hàng và trong các doanh nghiệp khác, cũng như những nhà hoạt động thực tiễn trong các ngân hàng và trong các doanh nghiệp khác… Nội dung được chia thành 3 phần:Phần một giới thiệu tổng luận về ngân hàng thương mại. Nó cung cấp cái nhìn tổng quát về tính chất của ngân hàng thương mại với tư cách là một trung gian tài chính, doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ.Phần thứ hai: Giúp các bạn bắt đầu thâm nhập và làm quen với phương thức hoạt động của ngân hàng để thực hiện mục đích tìm kiếm lợi nhuận.Phần thứ ba: Xem xét những khái niệm và phương pháp quản trị ngân hàng thương mại và minh họa chúng bằng những ứng dụng rút ra từ thực tế.Sách được trình bày có hệ thống và tương đối hoàn chỉnh các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường. Cuốn sách sẽ là tài liệu nghiệp vụ hữu ích đối với các chủ ngân hàng, các nhà doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh cạnh tranh và an toàn vốn. Các cán bộ nghiên cứu, các sinh viên kinh tế cũng có thể tìm thấy những thu hoạch bổ ích khi tiếp cận nội dung cuốn sách này.