Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nguyễn Đăng Dờn
 • Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia TPHCM
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  2030070002114
 • Khối lượng:
  506.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  10/2009
 • Số trang: 392

 

Tiền tệ ngân hàng là môn lý luận cơ sở, giữ vị trí quan trọng trong chương trình đào tạo của các trường đại học khối kinh tế – Tài chính – Ngân hàng ở Việt Nam, là môn học bắt buộc trong chương trình khung ở bậc đại học và sau đại học đối với ngành Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và các ngành kinh tế khác. Cuốn sách “Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ” được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập các vấn đề liên quan đến tài chính – tiền tệ. Với nội dung phong phú, phản ảnh một cách có hệ thống các vấn đề lý luận về Tài chính, tiền tệ, tín dụng và ngân hàng trong nền kinh tế thị trường, cuốn sách sẽ giúp cho người học trang bị kiến thức nền tảng, để tiếp cận tốt hơn các môn nghiệp vụ về Tài chính – ngân hàng, sẵn sàng giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh từ thực tiễn. Nội dung cuốn sách bao gồm: Chương 1: Bản chất, chức năng và vai trò Chương 2: Ngân sách nhà nước (Tài chính công) Chương 3: Tài chính doanh nghiệp Chương 4: Thị trường tài chính Chương 5: Tài chính quốc tế Chương 6: Tiền tệ và hệ thống tiền tệ Chương 7: Lạm phát và biện pháp kiểm soát Chương 8: Tín dụng và lãi suất Chương 9: Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng Chương 10: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia Chương 11: Hệ thống thanh toán qua ngân hàng Chương 12: Khủng hoảng tài chính tiền tệ Tài liệu tham khảo Mời bạn đón đọc.