Lý Thuyết Tài Chính - Tiền Tệ

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS. Lê Thị Mận
 • Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  2010205280365
 • Khối lượng:
  594.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  2013
 • Số trang: 476

 

Lý Thuyết Tài Chính – Tiền Tệ
Sách bố cục 18 chương, chia thành 3 phần:
Phần 1: Lý thuyết Tài chính
Chương 1: Bản chất và chức năng của Tài chính
Chương 2: Ngân sách Nhà nước
Chương 3: Tài chính doanh nghiệp
Chương 4: Bảo hiểm
Chương 5: Kiểm tra Tài chính
Phần 2: Lý thuyết Tiền tệ – Ngân hàng
Chương 6: Đại cương về Tiền tệ và lưu thông Tiền tệ
Chương 7: Chế độ lưu thông Tiền tệ
Chương 8: Lạm phát, thiểu phát và các biện pháp ổn định tiền tệ
Chương 9: Cung – cầu Tiền tệ
Chương 10: Tín dụng và lãi suất
Chương 11: Hệ thống ngân hàng
Chương 12: Ngân hàng Trung ương
Chương 13: Ngân hàng Thương mại
Chương 14: Chính sách Tiền tệ
Chương 15: Thị trường Tài chính
Phần 3: Hệ thống Tài chính quốc tế
Chương 16: Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối
Chương 17: Quan hệ thanh toán quốc tế
Chương 18: Các tổ chức Tài chính tín dụng quốc tế
Mời bạn đón đọc.