Lịch Sử Việt Nam - Từ Nguồn Gốc Đến Năm 1884

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nguyễn Phan Quang
  , Võ Xuân Đàn
 • Nhà xuất bản: Nxb Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  8936016011414
 • Khối lượng:
  462.00 gam
 • Kích thước:

  15×21 cm

 • Ngày phát hành:
 • Số trang: 480

 

Lịch Sử Việt Nam – Từ Nguồn Gốc Đến Năm 1884 được biên soạn công phu, dựa trên nguồn tư liệu phong phú có chọn lọc, cuốn sách được cập nhật hóa bằng những quan điểm và thông tin khoa học mới nhất (về thời Hùng Vương trong quá trình hình thành nhà nước ở Việt Nam, về nhà Nguyễn, về một số nhân vật lịch sử cụ thể…). Tuy nhiên, các tác giả cũng thận trọng khi sử dụng những quan điểm và thông tin mới đó.
Cuốn sách được dùng làm tài liệu cho việc giảng dạy và học tập ở khoa lịch sử trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và phục vụ rộng rãi cho các nhà giáo, học sinh và sinh viên ở mọi cấp học, đồng thời đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn đọc ham thích tìm hiểu lịch sử nước nhà.