Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế (Bìa Cứng)

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Robert F. Hébert
  , Robert B. Ekelund
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  893507300760
 • Khối lượng:
  1200.00 gam
 • Kích thước:

  16×24 cm

 • Ngày phát hành:
 • Số trang: 659

 

Cuốn sách Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế do hai giáo sư kinh tế thuộc Đại học Auburn (Mỹ) là giáo sư Robert B. Ekelund và giáo sư Robert F. Hébert biên soạn đã được tái bản lần thứ 3.Sách cung cấp sự khảo sát có chiều sâu về toàn bộ tư tưởng từ thời cổ đại đến ngày nay, mô tả sự tiếp nối liên tục tư tưởng kinh tế qua các thời kỳ. Người đọc nắm vững nội dung trong sách này sẽ hiểu một cách có hệ thống những đóng góp phân tích trong quá khứ ra sao, cả những đóng góp định hướng thành công và không thành công trong trào lưu kinh tế, đã định dạng lý thuyết kinh tế đương đại.Sách Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế thuộc loại sách giáo khoa dùng trong các trường đại học ở Mỹ và ở các nước sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy. Bản dịch ra Việt ngữ này cố gắng bám sát nguyên bản tiếng Anh nhằm thể hiện trung thực ý nghĩa mà các tác giả có ý định truyền đạt.