Lập Và Thẩm Định Hiệu Quả Tài Chính Dự Án Đầu Tư

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Đinh Thế Hiển
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  1200.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  20×28 cm

 • Ngày phát hành:
  06/2008
 • Số trang: 550

 

Khi nước ta chuyển qua cơ chế thị trường đã diễn ra hàng loạt thay đổi trong tình hình và cung cách kinh doanh. Các doanh nghiệp được chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình, các hoạt động mua bán, đầu tư phát triển mạnh mẽ và theo đó là các hoạt động thu  hút vốn đầu tư với nhiều hình thức từ vay ngân hàng, phát hành trái phiếu, cổ phiếu… Thực tiễn chỉ ra rằng thành công hay thất bại của mỗi doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào vấn đề nguồn vốn sử dụng, lĩnh vực đầu tư và đầu tư như thế nào? Chúng ta sẽ sử dụng thuật ngữ “Đầu tư” để chỉ việc huy động nguồn lực nhằm biến các lợi ích dự kiến thành hiện thực trong một khoảng thời gian đủ dài trong tương lai. Lập dự toán đầu tư là một hoạt động đa diện bao gồm tìm kiếm các dự án đầu tư mới mang lại nhiều lợi nhuận hơn; nghiên cứu vấn đề tìm kiếm các dự án đầu tư mới mang lại nhiều lợi nhuận hơn; nghiên cứu vấn đề công nghệ và marketing nhằm dự đoán các hệ quả của dự án, đồng thời phân tích hiệu quả tài chính nhằm xác định tiềm năng lợi nhuận của từng dự án đầu tư. Đối với một Doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế thị trường, nếu sau vài năm mà không có một dự án đầu tư mới thì hoặc là doanh nghiệp không phát triển mở rọng hoặc là không thay đổi quy trình, thiết bị SXKD, và điều đó có nghĩa là Doanh nghiệp đang trong quá trình thu hẹp SXKD dẫn đến đóng cửa. Với hơn 2.000 doanh nghiệp của TP. HCM và khu vực lân cận, ít nhất một năm phải có hàng ngàn dự án đầu tư lớn nhỏ của các đơn vị đang hoạt động, chưa kể đến các dự án đầu tư của các doanh nghiệp mới thành lập. Số liệu này cho thấy công tác lập thẩm định phương án tìa chính dự án đầu tư không chỉ là vấn đề của các chuyên viên thuộc các công ty tư vấn đầu tư hay của các chuyên viên thẩm định của tổ chức tín dụng, mà nó chính là yêu cầu phát sinh và dành cho các chuyên viên tái chính trong công ty giải quyết. Như vậy quyển sách này mong muốn trở thành tài liệu tham khảo cho các nhà lãnh đạo, các chuyên viên Tài chính và kế hoạch của doanh nghiệp, những người đang phải giải quyết vấn đề sử dụgn vốn một cách hiệu quả nhất trong bối cảnh kinh doanh đầy áp lực cũng như cơ hội mới của nền kinh tế thị trường và kỷ nguyên hội nhập kinh tế toàn cầu. Mục lục: Lời cảm tạ Lời nói đầu Phần 1: Các kiến thức liên quan đến dự án đầu tư Chương 1: Kiến thức chung về lập thẩm định phương án tài chính dự án đầu tư Chương 2: Một số kinh nghiệm lập và thẩm định phương án tài chính dự án đầu tư Chương 3: Phát triển vững chắc và đầu tư Chương 4: Tổ chức huy động vốn và chi phí sử dụgn vốn Chương 5: Tài liệu minh họa về lập và thẩm định dự án đầu tư Chương 6: Giới thiệu về dự án đầu tư sản xuất sạch hơn Chương 7: Một số chức năng Excel ứng dụng trong tập phương án tài chính dự án đầu tư Phần 2: Hướng dẫn xây dựng phương án tài chính dự án đầu tư Chương 8: Dự án đầu tư một lần, khai thác theo tuổi thọ thiết bị Chương 9: Dự án sản xuất sạch hơn nâng cấp thiết bị, đổi mới quy trình  SXKD Chương 10: Dự án đầu tư phân kỳ Chương 11: Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng theo phương thức BOT Chương 12: Tính hiệu quả dự án với nhiều thông số biến đổi Tài liệu tham khảo Phụ lục Mời bạn đón đọc.