Lập Thẩm Định Và Quản Trị Dự Án Đầu Tư

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS. Phạm Xuân Giang
 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  2030020005530
 • Khối lượng:
  460.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  04/2010
 • Số trang: 360

 

Kết cấu của cuốn sách “LẬP – THẨM ĐỊNH VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ” gồm tám chương:
Chương 1. Cơ sở phương pháp luận
Chương 2. Thiết lập dự án đầu tư
Chương 3. Thẩm định dự án đầu tư
Chương 4. Thẩm định tài chính dự án đầu tư trong điều kiện có lạm phát
Chương 5. Xác định quy mô và thời điểm đầu tư
Chương 6. Quản lý thời gian thực hiện dự án
Chương 7. Quản lý chi phí thực hiện dự án
Chương 8. Quản lý việc bố trí và điều hòa nguồn lực thực hiện dự án
cùng phần câu hỏi và bài tập nhằm củng cố kiến thức sau mỗi chương.
Mời bạn đón đọc.