Làm kế toán bằng máy vi tính

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: PTS Nguyễn Văn Trữ
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  408.00 gam
 • Kích thước:

  19×27 cm

 • Ngày phát hành:
  2000
 • Số trang: 241

 

Ư´ng dụng máy vi tính trong công tác kế toán ở Việt Nam là một vấn đề bức xúc đang được các nhà quản lý và những người có nghiệp vụ kế toán quan tâm. Cuốn sách “Làm kế toán bằng máy vi tính” được giới thiệu nhằm phục vụ cho các tổ chức kinh tế xã hội và bất kỳ ai có nghiệp vụ kế toán muốn sử dụng máy vi tính vào công tác kế toán của mình, đặc biệt là với hệ thống kế toán mới. Thông qua phần mềm KTSYS, cuốn sách mô tả hầu hết các khái niệm, nguyên lý cơ bản trong kế toán máy, thể hiện rõ tính kinh tế của ứng dụng máy vi tính…