Kỹ Thuật Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: PGS-TS. Võ Thanh Thu
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  500.00 gam
 • Kích thước:

  16×23.5 cm

 • Ngày phát hành:
  2004
 • Số trang: 144

 

Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau:Chương 1: Vai trò của đầu tư quốc tếChương 2: Hoạt động đầu tư nước ngoài với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt NamChương 3: Cơ sở của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoàiChương 4: Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoàiChương 5: Quy trình thực hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt NamChương 6: Kỹ thuật lập dự án đầu tưChương 7: Nghiên cứu khả thi về thị trường của dự án đầu tưChương 8: Nghiên cứu khả thi về kỹ thuật của dự án đầu tưChương 9: Nghiên cứu khả thi về tổ chức quản lý và nhân sự của dự án đầu tưChương 10: Nghiên cứu khả thi về tài chính của dự án đầu tưChương 11: Phân tích kinh tế dự án đầu tưChương 12: Chương thẩm định dự án đầu tưChương 13: Vấn đề chuyển giao công nghệ quốc tếChương 14: Đấu thầu quốc tế