Kinh Tế Vĩ Mô

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS. Nguyễn Minh Tuấn
  , ThS. Trần Nguyễn Minh Ái
 • Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia TPHCM
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  2030020005448
 • Khối lượng:
  308.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  03/2010
 • Số trang: 240

 

Mục lục
Chương 1 : Khái quát về Kinh tế vĩ mô
Khoa học kinh tế và những vấn đề kinh tế cơ bản
Các mô hình kinh tế và cách giải quyết ba vấn đề kinh tế cơ bản
Chu kỳ kinh doanh
Chương 2: Hạch toán thu nhập quốc dân
Giới thiệu
Các thước đo về sản lượng
Các thước đo thu nhập
Chương 3: Lạm phát – Thất nghiệp
Khái niệm Lạm phát – Phân loại
Đo lường lạm phát
Nguyên nhân gây ra lạm phát
Tác động của lạm phát
Mục tiêu ổn định giá cả
Thất nghiệp
Chương 4: Chính sách tài chính
Tổng chi tiêu
Quá trình số nhân
Chính sách tài chính
Chương 5: Tiền tệ ngân hàng và Chính sách tiền tệ
Tiền
Ngân hàng
Công cụ làm thay đổi khối lượng tiền
Chính sách tiền tệ
Những trở ngại đối với sự thành công của chính sách
Chương 6: Thương mại quốc tế
Động cơ Thương mại
Các chính sách bảo hộ
Thỏa hiệp chung trong thương mại quốc tế
Thị trường ngoại hối
Chương 7: Tăng trưởng kinh tế
Ý nghĩa và tầm quan trọng của tăng trưởng kinh tế
Các yếu tố tạo ra tăng trưởng kinh tế
Lý thuyết về tăng trưởng kinh tế
Tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển
Lợi ích và chi phí của tăng trưởng kinh tế
Phát triển kinh tế 
Mời bạn đón đọc.