Kinh Tế Tri Thức Với Công Cuộc Phát Triển Ở Việt Nam

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Vương Liêm
 • Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  230.00 gam
 • Kích thước:

  13×19 cm

 • Ngày phát hành:
  03/2004
 • Số trang: 293

 

Cuốn sách này sẽ giới thiệu đến bạn đọc những nội dung chính sau:
Phần 1:Tổng quan về nền kinh tế tri thức
– Chương 1: Khái niệm, định nghĩa và các đặc trưng của nền kinh tế tri thức
– Chương 2: Sự ra đời của nền kinh tế tri thức
– Chương 3: Ý nghĩa và tầm quan trọng của nền kinh tế tri thức
Phần 2: Những khoảng cách về tri thức và thông tin
– Chương 1: Những khoảng cách về tri thức giữa các nền kinh tế
– Chương 2: Những phương thức thu hẹp khoảng cách về tri thức
– Chương 3: Hấp thụ tri thức cho nền kinh tế tri thức
Phần 3: Con đường dẫn đến nền kinh tế tri thức
– Chương 1: Khái luận về sự phát triển
– Chương 2: Nền kinh tế Việt Nam tiến vào thế kỷ 21
– Chương 3: Đâu là con đường đi đến nền kinh tế tri thức.