Kinh doanh trong nền kinh tế Thế Giới

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Trần Đạt
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  449.00 gam
 • Kích thước:

  14×20 cm

 • Ngày phát hành:
  1997
 • Số trang: 486

 

Cuốn sách Kinh doanh trong nền kinh tế Thế Giới cung cấp cho các nhà kinh doanh, nhà nghiên cứu kinh tế và bạn đọc quan tâm những kiến thức cơ bản, không thể thiếu được để trở thành một nhà kinh doanh thực thụ.
Có thể nói cuốn sách đã tập hợp được hệ thống những kỹ nǎng cơ bản đem lại lợi ích thiết thực cho một nhà kinh tế.
Nội dung chính của cuốn sách bao gồm:
Phần I: Khái quát về kinh doanh
Chương 1: Những nhà kinh doanh thành đạt
Chương 2: Tǎng trưởng kinh tế
Phần II: Môi trường kinh tế của doanh nghiệp
Chương 3: Những khái niệm của kinh tế học
Chương 4: So sánh các hệ thống kinh tế và đánh giá kết quả kinh tế
Chương 5: Kinh doanh trong nền kinh tế thế giới
Phần 3: Sử hữu và quản lý doanh nghiệp
Chương 6: Cấu trúc doanh nghiệp
Chương 7: Môi trường pháp luật và xã hội của kinh doanh
Chương 8: Vai trò quản lý trong doanh nghiệp
Phần 4: Quản lý tài chính
Chương 10: Các nguồn vốn
Chương 11: Rủi ro và bảo hiểm
Phần 5: Quản lý Marketing
Chương 13: Bao gói và giá cả
Chương 14: Quảng cáo và kỹ nghệ bán hàng
Chương 15: Các kênh phân phối
Phần 6: Các nguồn nhân lực và quản lý nghiệp vụ
Chương 16: Sử dụng nguồn nhân lực
Chương 17: Quản lý nguồn nhân lực
Chương 18: Quản lý sản xuất và các hoạt động kinh doanh
Phần 7: Hoạt động trong nền kinh tế thông tin
Chương 19: Các hệ thống thông tin, máy tính dùng trong hoạt đọng kinh doanh
Chương 20: Nghề nghiệp trong nền kinh tế thông tin