Kinh Doanh Ngoại Hối Và Xác Định Tỷ Giá

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: PGS. TS Lê Văn Tề
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  320.00 gam
 • Kích thước:

  14.5×20.5 cm

 • Ngày phát hành:
  2002
 • Số trang: 306

 

Cùng với quá trình đổi mới, đưa nền kinh tế nước ta hòa nhập vào nền kinh tế thế giới, trước những đòi hỏi cấp bách của việc mở rộng các quan hệ kinh tế nói chung, việc hiểu biết và thực hành các hoạt động ngoại thương có ý nghĩa hết sức to lớn.
Cuốn sách Kinh doanh ngoại hối và xác định tỷ giá đề cập đến những nội dung cốt yếu nói lên một cách cô đọng và khá đầy đủ, từ việc phân tích những điều kiện có tính nguyên tắc trong kinh doanh ngoại hối và nội dung của hoạt động này, đến việc xác định cơ sở tính toán tỉ giá cũng như bàn tới những biện pháp phòng ngừa rủi ro về tỉ giá trong kinh doanh xuất nhập khẩu…
Cuốn sách là tài liệu nghiên cứu tốt cho các nhà kinh tế, các sinh viên kinh tế vfa những ai quan tâm đến lĩnh vực này.
Cuốn sách này gồm có 8 chương và 4 Phụ lục:
Chương 1: Nhiệm vụ của hoạt động kinh doanh ngoại hối
Chương 2: Các nhà chuyên trách và các nhà môi giới kinh doanh ngoại hối
Chương 3: Thị trường hối đoái giao ngay (Spot Market)
Chương 4: Thị trường hối đoái có kỳ hạn (Forward Market)
Chương 5: Những yếu tố xác định tỷ giá
Chương 6: Rủi ro và việc hạn chế rủi ra
Chương 7: Những nguyên tắc cơ bản về tổ chức và quy chế giao dịch
Chương 8: Những điều kiện khung về thể chế kinh doanh ngoại tệ
Phụ lục 1: Những quy định chung của hiệp hội quốc tế các nhà kinh doanh ngoại tệ về thuật ngữ chuyên dùng trong giao dịch ngoại tệ
Phụ lục 2: Công thức tính điểm số của thời hạn vòng vèo
Phụ lục 3: Cách xác định miền dao động chuẩn trong hệ thống tiền tệ châu Âu (EMS)
Phụ lục 4: Danh mục các mã chữ chính của một số đồng tiền chủ yếu theo ISO.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!