Khu Vực Dịch Vụ Trong Hệ Thống Tài Khoản Quốc Gia

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Vũ Đình Tích
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  380.00 gam
 • Kích thước:

  14.5×20.5 cm

 • Ngày phát hành:
  2004
 • Số trang: 244

 

“Khu Vực Dịch Vụ Trong Hệ Thống Tài Khoản Quốc Gia (SNA) Và Việc Vận Dụng Trong Lập Kế Hoạch” có nội dung đề cập đến một số vấn đề phương pháp luận của SNA, cụ thể hóa lý luận đó trong việc tính toán giá trị gia tăng khu vực dịch vụ, phân tích đánh giá mặt được và chưa được và hướng khắc phục trong tính toán các chỉ tiêu tổng hợp của khu vực dịch vụ, đề xuất quy trình và chương trình hóa tính toán thử nghiệm…Sách được trình bày thành 4 chương:Chương I: Những vấn đề cơ bản của hệ thống tài khoản quốc gia, phương pháp tính các chỉ tiêu tổng hợp của khu vực dịch vụ.Chương II: Hiện trạng vận dụng hệ thống tài khoản quốc gia đối với khu vực dịch vụ ở bộ kế hoạch và đầu tư.Chương III: Phương pháp xác định các chỉ tiêu tổng hợp của khu vực dịch vụ thời kỳ kế hoạch.Chương IV: Chương trình hóa và tính toán các chỉ tiêu tổng hợp của khu vực dịch vụ thời kỳ kế hoạch.Đây là một tài liệu tham khảo phục vụ thiết thực cho bạn đọc, sinh viên chuyên ngành Kế hoạch và đội ngũ cán bộ của ngành Kế hoạch và Đầu tư, trước hết là cán bộ nghiệp vụ, góp phần làm đổi mới kế hoạch hóa, lập và điều hành kế hoạch.