Khởi Nghiệp Kế Hoạch Kinh Doanh

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nguyễn Văn Dung
 • Nhà xuất bản: Nxb Giao thông vận tải
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  480.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  04/2009
 • Số trang: 396

 

Phát sinh ý tưởng và quyết tâm khởi nghiệp là các yếu tố vô cùng quý giá cho một doanh nhân tương lai, kế đến sẽ cần các nguồn lực quan trọng như chúng ta đã biết: nguồn vốn, mặt bằng, bộ máy phụ trách tuyển dụng, chọn lọc nhân viên, phân công nhiệm vụ cụ thể với một cấu trúc công ty thích hợp rất nhiều việc cần làm…. Tuy nhiên, hoàn thành các nhiệm vụ trên đã đủ cho một doanh nhân tương lai khởi nghiệp thành công trên thương trường cạnh tranh mạnh mẽ? Có lẽ các Doanh nhân khởi nghiệp rất cần phải thực hiện các công việc quan trọng sau: – Xác định cụ thể mục tiêu của Doanh nghiệp? – Các nhiệm vụ (sứ mạng) cốt lõi mà doanh nghiệp hướng tới – Thị trường mục tiêu có các đặc trưng gì và yêu cầu sản phẩm, dịch vụ khác biệt ra sao? Từ đó các doanh nhân tương lai sẽ cần thiết kế: – Chiến lược và tầm nhìn dài hạn – Các kế hoạch trung và ngắn hạn Có lẽ các bạn dễ đưa ra một chiến lược chung, nhưng còn kế hoạch kinh doanh cụ thể thiết lập ra sao, nó gồm các phần như thế nào, căn cứ vào các yếu tố nào để thiết lập…. có rất nhiều yếu tố mơ hồ, khó xác định… Quyển sách “Khởi Nghiệp Kế Hoạch Kinh Doanh” được biên soạn hy vọng sẽ cung cấp quỹ đạo khả thi theo đó bạn từng bước thiết lập kế hoạch kinh doanh cạnh tranh, với các yếu tố cơ sở mang tính hết sức thực tiễn, để Doanh nhân có thể khởi nghiệp thành công. Mục lục: Chương 1: Phát triển kế hoạch kinh doanh Chương 2: Xác định và đáp ứng nhu cầu thị trường Chương 3: Tìm kiếm nguồn tài chính Chương 4: Chọn địa điểm và thành lập doanh nghiệp Chương 5: Tiếp thị doanh nghiệp Chương 6: Tuyển dụng và quản lý nhân viên Chương 7: Lưu trữ số liệu và kế toán Chương 8: Quản trị tài chính Chương 9: Sử dụng công nghệ Mời bạn đón đọc.