Khoa Học Quản Lý

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nhiều Tác Giả
 • Nhà xuất bản: Nxb Thông tin & truyền thông
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  8935217100743
 • Khối lượng:
  264.00 gam
 • Ngôn ngữ:

  Tiếng Việt

 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  11/2014
 • Số trang: 188

 

Quản lý là một hoạt động hay là một hình thức lao động đặc biệt, lấy các hoạt động cụ thể làm đối tượng để tác động tới nhằm phối kết hợp chúng lại thành một hợp lực từ đó tạo nên sức mạnh chung của một tổ chức. Nói cách khác, quản lý là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát những hành động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng tất cả các nguồn lực khác của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đặt ra 
Để giúp bạn đọc nắm vững nội dung và các khái niệm của khoa học quản lý, từ đó dễ dàng tiếp cận được với hệ thống quản lý hiện đại, chúng tôi trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách “Khoa Học Quản Lý” do TS. Lê văn phùng ( chủ biên), PGS.TS. Trần Thị Tuyết đã dày công biên soạn cuốn sách.
Nội dung cuốn sách gồm 6 chương:
Chương 1:  Tổng quát về khoa học quản lý 
Chương 2:   Nguyên tắc và phương pháp quản lý  
Chương 3:  Các hoạt động quản lý    
Chương 4 ; Thông tin lãnh đạo và quản lý 
Chương 5:  Khoa học quản lý tầm vĩ mô
Chương 6:  Hệ thống hỗ trợ ra quyết định
Mời bạn đón đọc.