Kế Toán Thương Mại Dịch Vụ Và Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Thông tin chi tiết

 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  1400.00 gam
 • Kích thước:

  20.5×28.5 cm

 • Ngày phát hành:
  07/2006
 • Số trang: 712

 

Nội dung trình bày trong cuốn sách này được thực hiện trong 15 chương mỗi chương được bố cục theo 3 nội dung chính:+ Mục tiêu học tập – nhằm giúp cho độc giả xác định được mục tiêu của từng chương, nghĩa là sau khi đọc xong chương nào thì độc giả sẽ nắm được những nội dung cơ bản gì ?+ Nội dung chính của chương – nội dung này sẽ được bố cục theo kết cấu xử lý công việc của một người thực hiện công việc kế toán. bên cạnh lý thuyết được trình bày sẽ có phần ví dụ minh hoạ cụ thể để cho độc giả hiểu ngay được nội dung mà mình đang nghiên cứu.+ Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng – nội dung tóm tắt nhằm tổng kết lại những nội dung chủ yếu cần nhớ của từng chương, và phần ví dụ ứng dụng nhằm giúp cho độc giả củng cố lại kiến thức mà mình đã tích luỹ qua từng chương.Mục Lục:Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền.Chương 2: Kế toán các khoản phải thu.Chương 3: Kế toán các khoản ứng trước.Chương 4: Kế toán hàng tồn kho.Chương 5: Kế toán tài sản cố định.Chương 6: Kế toán chênh lệch tỷ giá.Chương 7: Kế toán các khoản phải trả.Chương 8: Kế toán thuế.Chương 9: Kế toán mua bán hàng hoá trong nước.Chương 10: Kế toán xuất nhập khẩu hàng hoá.Chương11: Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh.Chương 12: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính.Chương 13: Kế toán hoạt động tài chính và hoạt động khác.Chương 14: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu.Chương 15: Kế toán kinh doanh dịch vụ.Phụ lụcTài liệu tham khảo.