Kế Toán Tài Chính - Tái Bản Lần Thứ 7

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nhiều Tác Giả
 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  2020010002694
 • Khối lượng:
  726.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  03/2010
 • Số trang: 616

 

Tái bản lần thứ 5 đã chinh lý bổ sung theo quyết số 15/2006 QĐ-BTC ban hành ngày 20-3-2006 (Sách dùng chi sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp khối ngành kinh tế)Thông tin kế toán là thông tin hết sức cần thiết và quan trọng đối với các nhà quản lý. Bấy kỳ nhà quản lý nào trong bất kỳ doanh nghiệp nào – từ một tổ hợp công nghiệp đến một cửa hàng thực phẩm – đều phải dựa vào thông tin của kế toán để quản lý, điều hành, kiểm soát và ra các quyết định kinh tế.Kế toán tài chính là phân hệ thông tin thuộc hệ thống thông tin kế toán, thực hiện chức năng cung cấp thông tin về tình hình tài sản, nguồn vốn cũng như tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp để phục vụ cho yêu cầu quản lý của nhiều đối tượng khác nhau, bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Chất lượng của thông tin kế toán tài chính có ảnh hưởng lớn trưc tiếp đến chất lượng và hiệu quả quản lý không chỉ đối với bản thân doanh nghiệp, mà còn với nhiều đối tượng khác trong đó có các cơ quan chức năng của nhà nước. Do vậy việc tổ chức, thực hiện tốt kế toán tài chính không chỉ là mối quan tâm của các doanh nghiệp mà còn là mối quan tâm của cơ quan soạn thảo, ban hành chế độ kế toán, của các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng quản lý doanh nghiệp.Cuốn sách bao gồm 21 chương, trinh bày khá toàn diện các nội dung kế toán ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau; kết hợp chặt chẽ giữa các vần đề lý luận về tổ chức kế toán với việc hướng dẫn các phương pháp thu thập, xử lý tổng hợp và cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tượng khác nhau. Ngoài ra cuốn sách còn bao gồm một số phục lục trình bày một số văn bản pháp lý liên quan đến chế độ kế toán, cần thiết cho những người đang học cũng như đang làm kế toán.Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở tham khảo luật kế toán, các chuẩn mực kế toán đã ban hành, các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán; các quy định mới nhất về kế toán, về thuế GTGT, thuế TNDN cũng như các quy đinh quản lý tài chính vừa đựơc nhà nước ban hành. Mục Lục:Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệpChương 2: Kế toán vốn bằng tiền torng doanh nghiệpChương 3: Kế toán các khoản nợ phải thu và các khoản ứng trươc trong doanh nghiệpChương 4: Kế toán các loại hàn tồn kho trong doanh nghiệpChương 5: Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệpChương 6: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngChương 7: Kế toán các khoản nợ phải trả trong doanh nghiệpChương 8: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữuChương 9: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệpChương 10: Kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệpChương 11: Kế toán quá trình kinh doanh hàng hoáChương 12: Kế toán bất động sản đầu tư trong doanh nghiệpChương 13: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính trong doanh nghiệpChương 14: Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệpChương 15: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệpChương 16: Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản trong doanh nghiệpChương 17: Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắpChương 18: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệpChương 19: Kế toán các nội dung liên quan đến thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sótChương 20: Kế toán các sự kiện phát sinh sau này kết thúc kỳ kế toán nămChương 21: Báo cáo tài chính.Mời bạn đón đọc.