Kế Toán Tài Chính

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: PGS.TS.Võ Văn Nhị
 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  1970.00 gam
 • Kích thước:

  19×27 cm

 • Ngày phát hành:
  2006