Kế Toán Tài Chính

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS. Võ Văn Nhi
 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  800.00 gam
 • Kích thước:

  16×24 cm

 • Ngày phát hành:
  2004
 • Số trang: 739

 

Cuốn sách này sẽ giới thiệu đến bạn đọc những nội dung chính sau:Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệpChương 2: Kế toán vốn bằng tiền & các khoản ứng trước trong doanh nghiệpChương 3: Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệpChương 4: Kế toán các loại vật liệu và công cụ, dụng cụ trong doanh nghiệpChương 5: Kế toán tiền lương và các khoản trích theoChương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệpChương 7: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụChương 8: Kế toán hoạt động tài chính & các khoản thu nhập khác, chi phí khácChương 9: Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản trong doanh nghiệpChương 10: Kế toán các loại nguồn vốn trong doanh nghiệpChương 11: Kế toán quá trình kinh doanh hàng hóaChương 12: Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắpChương 13: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệpChương 14: Báo cáo tài chínhPhụ lục 1: Luật kế toánPhụ lục 2: Luật thống kêPhụ lục 3: Chế độ chứng từ kế toán Phụ lục 4: Các bảng phân bố và các sổ kế toán chi tiếtPhụ lục 5: Hướng dẫn vận dụng các hình thức kế toán.