Kế Toán Tài Chính

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Th.S Bùi Văn Dương
 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  113000012958
 • Khối lượng:
  1200.00 gam
 • Kích thước:

  16×24 cm

 • Ngày phát hành:
  03/2005
 • Số trang: 1014

 

Giáo trình Kế Toán Tài Chính được biên soạn trên cơ sở thừa kế nội dung trong lần xuất bản trước và cập nhật những nội dung của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành trong thời gian qua. Mặt khác, giáo trình này còn bổ sung những vấn đề kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp nhằm giúp cho bạn đọc nhận thức rõ hơn bản chất của hoạt động kinh tế tài chính, trình tự tiến hành công việc cụ thể và mối quan hệ kiểm soát lẫn nhau giữa các bộ phận của doanh nghiệp có liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát sinh.Nội dung của giáo trình gồm 16 chương, được kết cấu thành 3 phần phù hợp với chương trình giáo dục Đại học, chuyên nghành kế toán được áp dụng tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM:Phần I: gồm 7 chương – Kế toán các yếu tố của quá trình kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 6 và 7 là phần hoạt động kế toán trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp sản xuất có tính chất công nghiệp.Phần II: gồm 7 chương – Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu ở các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, xây lắp và kế toán các đối tượng khác trong doanh nghiệp.Phần III: gồm 2 chương – Hướng dẫn thực hành sổ kế toán và lập báo cáo tài chính theo quy định chung của nhà nước.Ngoài biên soạn cho sinh viên chuyên ngành kế toán, giáo trình này còn được sử dụng cho môn học kế toán tài chính trong chương trình đào tạo của các chuỵên ngành khác. Khi đó, nội dung của môn học sẽ đề cập trong 5 chương đầu ở phần I, một số chương ở phần I và phần II, phụ thuộc vào từng chuyên ngành cụ thể và chương 16 – Hệ thống báo cáo tài chính định kỳ.Hy vọng cuốn giáo trình này sẽ đáp ứng yêu cầu giảng dạy của giáo viên và sinh viên chuyên ngành kế toán cũng như các ngành kinh tế khác.