Kế Toán Tài Chính

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Ths Nguyễn Ngọc Dung
  , Ths Trần Thị Duyên
  , TS. Võ Văn Nhi
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  700.00 gam
 • Kích thước:

  16×24 cm

 • Ngày phát hành:
  01/2003
 • Số trang: 655

 

Kế toán tài chính là phân hệ thông tin thuộc hệ thống thông tin kế toán, thực hiện chức năng cung cấp thông tin về tình hình tài sản, nguồn vốn cũng như tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp để phục vụ cho yêu cầu quản lý của nhiều đối tượng khác nhau, bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Để giúp các nhân viên kế toán ở các doanh nghiệp cũng như giúp các bạn sinh viên học môn kế toán có tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, học tập, ứng dụng kế toán tài chính, cuốn sách Kế Toán Tài Chính đã được biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo các quy định mới nhất về thuế GTGT, thuế TNDN cũng như các quy định quản lý tài chính vừa được ban hành. Cuốn sách gồm 14 chương, trình bày khá toàn diện các nội dung kế toán ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau; kết hợp chặt chẽ giữa các vấn đề lý luận về tổ chức kế toán với việc hướng dẫn các phương pháp thu thập, xử lý tổng hợp và cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tượng khác nhau. Ngoài ra, cuốn sách còn bao gồm một số phụ lục trình bày một số văn bản pháp lý liên quan đến chế độ kế toán, cần thiết cho những người đang học cũng như đang làm kế toán… Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu học tập và tham khảo hữu ích cho bạn đọc chuyên ngành tài chính kế toán.