Kế Toán Tài Chính - Lý Thuyết Và Sơ đồ

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS Võ Văn Nhị
 • Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  2020030000014
 • Khối lượng:
  484.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  06/2006
 • Số trang: 380

 

Kế Toán Tài Chính là môn học thuộc kiến thức cơ sở ngành tài chính – ngân hàng. Mục tiêu của môn học là trang bị những kiến thức thực tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thông qua việc nghiên cứu thông tin kế toán do doanh nghiệp cung cấp. Những kiến thức này giúp cho sinh viên có cơ sở vững chắc để nghiên cứu các môn học khác cũng như vận dụng vào công việc sau khi tốt nghiệp. Thông tin kế toán do doanh nghiệp cung cấp được chia thành 2 phân hệ: Kế toán tài chính và Kế toán quản trị. Cuốn sách này chủ yếu trình bày hệ thống thông tin kế toán tài chính.
Những hiểu biết về kế toán tài chính là nền tảng quan trọng để đọc hiểu báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, qua đó ngân hàng vận dụng trong thẩm định năng lực tài chính của doanh nghiệp vay vốn, các nhà đầu tư đánh giá khả năng sinh lời và đo lường rủi ro hoạt động, rủi ro tài chính của các công ty đang đầu tư hoặc có dự định đầu tư nhằm đưa ra các quyết định kinh tế đúng hướng, hạn chế rủi ro.

Kế toán tài chính – Lý thuyết và sơ đồ được thực hiện trong 16 chương.
Mời bạn đón đọc.