Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp - Dành Cho Khối Không Chuyên Ngành Kế Toán (Lý Thuyết, Bài Tập Và Bài Giải Mẫu)

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nhiều Tác Giả
 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  790.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16×24 cm

 • Ngày phát hành:
  09/2009
 • Số trang: 632

 

Kế toán tài chính doanh nghiệp là môn học chuyên ngành của sinh viên khối ngành kinh tế, môn học này sẽ cung cấp những khái niệm và phương pháp cơ bản để hoạch toán kế toán doanh nghiệp Nội dung quyển sách bao gồm các vấn đề lý luận và phương pháp hoạch toán về các khoản tài sản trong doanh nghiệp; về các khoản nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí. Đặc biệt là phương hápp hoạch toán về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập hoãn lại trong doanh nghiệp, phương pháp lập báo cáo tài chính với đầy đủ cơ sở lý thuyết và bài tập thực hành, bám sát với tình hình thực tiễn hiện nay của doanh nghiệp. Mục lục: Lời mở đầu Chương 1: Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền Chương 2: Kế toán các khoản phải thu Chương 3: Kế toán các khoản ứng trước Chương 4: Kế toán hàng tồn kho Chương 5: kế toán tài sản cố định Chương 6: Kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh Chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh Chương 8: Báo cáo tài chính Mời bạn đón đọc.