Kế Toán Tài Chính (Căn Bản Cho Nhà Quản Trị, Chuyên Nghiệp Cho Kế Toán Viên)

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nguyễn Tấn Bình
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  770.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa cứng

 • Kích thước:

  16×24 cm

 • Ngày phát hành:
  06/2006
 • Số trang: 362

 

Chẳng bao giờ kế toán là lãnh địa của riêng ai. Sự khác nhau giữa một kế toán viên với nhà quản trị chỉ là thao tác nghiệp vụ. Hãy hiểu kế toán là một khoa học, một chứng ngôn ngữ kinh doanh, tuyệt nhiên không chỉ, và không phải là những quy định hay chế độ. Và như thế, kế toán cần cho không những nhà quản trị doanh nghiệp mà còn cho giám đốc bệnh viện, hiệu trưởng trường học, tổng thư ký liên đoàn bóng đá, và cả cho những nhà chính trị hoạch định chính sách. Để có nhận định một cách chính xác và đầy đủ về một doanh nghiệp tất nhiên cần phải có những đánh giá toàn diện về các mặt: hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính; quản trị marketing, nhân sự, trình độ quản lý, kỹ thuật công nghệ, định hướng chiến lược; môi trường kinh tế vĩ mô và rất nhiều khía cạnh khác không dễ định lượng được. Tuy nhiên, bao giờ cũng vậy, để tìm hiểu bước đầu về hoạt động của một doanh nghiệp, người ta không thể nào không đọc các báo cáo tài chính, đó là cửa sổ quan trọng, nếu không muốn nói là duy nhất của bước đầu tiếp cận. Báo cáo tài chính thể hiện kết quả cuối cùng của tất cả các nỗ lực được ghi nhận lại một cách khoa học và khách quan bởi công tác kế toán. Trong cơ chế cạnh tranh, hội nhập và xu hướng kinh tế toàn cầu, kế toán càng không thể dừng lại ở công việc ghi chép đơn thuần các giao dịch kinh tế phát sinh mà còn phải biết sử dụng các công cụ với tốc độ phát triển của khoa học công nghệ, hình ảnh cặm cụi của một kế toán viên ngày nào được thay thế bằng các chương trình của máy tính. Đã đến lúc đối xử với kế toán như một khoa học và nghiên cứu chúng bằng thái độ nghiêm túc. Trên tinh thần đó, quyển sách không đề cập đến “chế độ kế toán” của bất kỳ quốc gia nào mà thay vào đó tập trung vào những điều cốt yếu, những nguyên tắc kế toán tổng quát được chấp nhận rộng rãi. Tất nhiên, sau khi nghiên cứu bạn đọc có thể linh hoạt áp dụng chúng ở bất cứ nơi đâu trên phạm vi toàn cầu. Quyển sách được trình bày theo kiểu “xẻ dọc”. Theo đó, mặc dù mỗi chương là một chủ đề nhưng từng chương đều dẫn đến mục tiêu cuối cùng: các báo cáo tài chính. Do vậy, là một nhà quản trị muốn hiểu biết căn bản về kế toán bạn chỉ cần nghiên cứu một, hai chương đầu tiên. Là một kế toán viên bạn sẽ tiếp tục chuyên sâu thực hành trong các chương sau. Mục lục: Chương 1: Giới thiệu tổng quan về kế toán Chương 2: Báo cáo kết quả kinh doanh Chương 3: Quy trình kế toán Chương 4: Hoàn tất và sử dụng các báo cáo tài chính Chương 5: Kế toán doanh thu Chương 6: Hàng tồn kho và giá vốn hàng bán Chương 7:Tài sản cố định và khấu hao Chương 8: Báo cáo ngân lưu Tài liệu tham khảo Mục lục chi tiết Mời bạn đón đọc.