Kế Toán Quản Trị - Lý Thuyết Căn Bản Và Nguyên Tắc Ứng Dụng Trong Quyết Định Kinh Doanh

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nguyễn Tấn Bình
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  814.00 gam
 • Ngôn ngữ:

  Tiếng Việt

 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  10/2005
 • Số trang: 650

 

Kế toán quản trị, ngay cả ở những nước phát triển cũng là một ngành học mới, ra đời vào những năm đầu của thập niên 10, xuất phát từ đòi hỏi gay gắt trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp trước thời đại công nghệ thông tin, sự cạnh tranh khốc liệt và ngày càng mở ra trên diện rộng. Xu hướng tòan cầu hóa và hội nhập kinh tế mang đến cho các quốc gia vận hội để phát triển nhưng cũng chứa đựng chính trong lòng có nhiều thách thức, một lần nữa lại đặt trước các doanh nghiệp bài toán khó về hiệu quả. Với mong ước góp sức vào công cuộc chung, quyển Kế toán quản trị kỳ vọng mang lại cho các nhà quản trị doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên chuyên ngành hệ thống các lý thuyết căn bản và những nguyên tắc ứng dụng trong các quyết định kinh doanh. Theo đó, cấu trúc quyển sách dành ba chương đầu củng cố các phương pháp và kiến thức cơ sở; từ chương 4 đến chương 11 đi sâu phân tích các vấn đề chi phí, giá thành, quyết định giá bán, đánh giá hoàn vốn và xây dựng kế hoạch. Ba chương cuối được xem là phần mở rộng của kế toán quản trị, gồm các chủ đề về đánh giá các dự án đầu tư, thiết lập và phân tích báo cáo ngân lưu, và cuối cùng là phân tích hiệu quả hoạt động trên cơ sở các báo cáo tài chính. Bên cạnh các nội dung được trình bày đơn giản, ngắn gọn là những hướng dẫ thực hiện các tính toán một cách dễ dàng và nhanh chóng trên bảng tính Excel. Mục lục: Chương 1: Tổng quát về kế toán và kế toán quản trị Chương 2: Phân loại chi phí Chương 3: Các phương pháp kỹ thuật sử dụng trong phân tích Chương 4: Phương pháp tính giá thành sản phẩm Chương 5: Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận Chương 6: Phân tích điểm hòa vốn Chương 7: Định mức chi phí và phân tích biến động chi phí Chương 8: Phân tích chi phí và định giá sản phẩm Chương 9: Các quyết định quản trị Chương 10: Đánh giá khả năng sinh lời và định giá chuyển nhượng nội bộ Chương 11: Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch ngân sách Chương 12: Đánh giá dự án đầu tư Chương 13: Báo cáo ngân lưu Chương 14: Phân tích báo cáo tài chính Phần phụ lục Phụ lục 1: Các nguyên tắc cơ bản của kế toán tài chính Phụ lục 2: Bảng tính giá trị tiền tệ theo thời gian Phụ lục 3: Thuật ngữ kế toán – tài chính thông dụng Phụ lục 4: Tra cứu thuật ngữ Mục lục chi tiết Mời bạn đón đọc.