Kế Toán Ngân Hàng (Tái Bản Bổ Sung Lần Thứ Tư)

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS. Lâm Thị Hồng Hoa
  , TS. Nguyễn Thị Loan
 • Nhà xuất bản: Nxb Phương Đông
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  2020130000181
 • Khối lượng:
  550.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
 • Số trang: 444

 

Các nghiệp vụ trình bày trong sách “Kế toán ngân hàng” được viết dựa trên cơ sở Luật Ngân hàng nhà nước Việt nam, Luật các Tổ chức tín dụng, Luật kế toán Việt Nam, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành và Chuẩn mực kế toán quốc tế, cơ chế nghiệp vụ và tài chính, kế toán hiện hành, cập nhật những thông tin mới nhất về chế độ kế toán của ngân hàng thương mại.Sách tập trung giới thiệu nội dung và phương pháp kế toán các nghiệp vụ chính tại Ngân hàng thương mại bao gồm 13 chương:Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng
Chương 2: Kế toán nghiệp vụ tiền mặt
Chương 3: Kế toán nghiệp vụ đầu tư và kinh doanh chứng khoán
Chương 4: Kế toán nghiệp vụ tín dụng
Chương 5: Kế toán nghiệp vụ góp vốn lien doanh và đầu tư dài hạn
Chương 6: Kế toán tài sản cố định – công cụ, dụng cụ
Chương 7: Kế toán nghiệp vụ huy động cốn
Chương 8: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
Chương 9: Kế toán các nghiệp cụ về ngoại tệ
Chương 10: Kế toán dịch vụ thanh toán
Chương 11: Kế toán các nghiệp cụ thanh toán giữa các ngân hàng
Chương 12: Kế toán về kết quả kinh doanh
Chương 13: Báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại
Mời bạn đón đọc.