Kế Toán Mỹ - Đối Chiếu Kế Toán Việt Nam (Lý Thuyết, Bài Tập Và Bài Giải)

Thông tin chi tiết

 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  1000.00 gam
 • Kích thước:

  16×24 cm

 • Ngày phát hành:
  04/2007
 • Số trang: 864

 

Kế Toán Mỹ – Đối Chiếu Kế Toán Việt Nam (Lý Thuyết, Bài Tập Và Bài Giải):Nếu tất cả các doanh nghiệp trong những quốc gia có cùng một hệ thống kế toán và thống nhất hoàn toàn theo các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán quốc tế thì có lẽ những người làm công việc kế toán, hay nói gọn hơn là kế toán viên khi thực hiện công việc kế toán sẽ dễ dàng hơn và không tốn kém quá nhiều chi phí để cung cấp thông tin cho những nhà quản trị doanh nghiệp.Nghĩa là, nếu quy trình xử lý nghiệp vụ kế toán và trình bày thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty đều thống nhất với nhau về cơ bản, chỉ về cơ bản thôi nghĩa là không có sai sót trọng yếu, điều này được thể hiện thông qua các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán trên toàn thế giới thì có lẽ chẳng cần thiết phải nghiên cứu về kế toán đối chiếu. Tất nhiên, điều này sẽ chẳng bao giờ xảy ra được và đó chính là lý do tồn tại của môn học kế toán đối chiếu. Môn học kế toán đối chiếu là chuyên đề so sánh đối chiếu giữa hệ thống kế toán này với một hệ thống kế toán khác, trong cuốn sách này, tác giả giới thiệu đến độc giả môn kế toán đối chiếu, chủ yếu là đối chiếu và so sánh giữa hệ thống kế toán Việt Nam với hệ thống kế toán Hoa Kỳ, vốn là hệ thống kế toán tương đối hoàn chỉnh nếu so sánh với các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán quốc tế.Khi tiếp cận với môn kế toán đối chiếu, độc giả sẽ hiểu một cách khái quát hơn về nguồn gốc và căn nguyên của sự khác biệt, những nội dung khác biệt và xu hướng hoà hợp giữa các chuẩn mực kế toán quốc gia trong khu vực và trên toàn thế giới. Thật vậy, vấn đề quan trọng đối với độc giả không chỉ dừng lại ở sự hiểu biết về công việc kinh doanh mà còn phải biết kinh doanh như thế nào để có hiệu quả, và kế toán sẽ giúp cho độc giả hiểu được một phần nào đó, nhất là trong nền kinh tế hội nhập hiện nay, với những nền kinh tế khác nhau với các hệ thống kế toán khác nhau tương ứng với từng nền kinh tế. Nội dung trình bày trong cuốn sách này được thực hiện trong 14 chương, mỗi chương được bố cục theo 4 nội dung chính:- Mục tiêu học tập: nhằm giúp cho độc giả xác định được mục tiêu của từng chương, nghĩa là sau khi học xong chương nào thì độc giả sẽ nắm được nội dung gì?- Nội dung chính của chương: nội dung này sẽ được bố cục theo kết cấu xử lý công việc của một người bắt đầu với công việc kế toán, đến các công việc phức tạp. Trong nội dung trình bày, tác giả cố gắng so sánh giữa hệ thống kế toán Việt Nam và hệ thống kế toán Hoa Kỳ. Bên cạnh lý thuyết được trình bày sẽ có ví dụ minh họa cụ thể để cho độc giả hiểu ngay nội dung mà mình đang nghiên cứu, thực hiện theo hệ thống kế toán Việt Nam và theo hệ thống kế toán Hoa Kỳ.- Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng: nội dung tóm tắt nhắm tổng kết lại những nội dung cần nhớ của từng chương và phần ví dụ ứng dụng nhằm giúp cho độc giả củng cố lại kiến thức mà mình đã tích luỹ qua từng chương. Những nội dung nào mà không có sự khác biệt thì ví dụ ứng dụng sẽ sử dụng theo hệ thống kế toán Hoa Kỳ hoặc kế toán Việt Nam.- Phần bài tập thực hành: phần này nhằm giúp độc giả sử dụng kếin thức đã học để hoàn thành những bài tập thực hành, nội dung này cũng có thể là kế toán Việt Nam, có thể là kế toán Hoa Kỳ với mục đích là giúp cho độc giả tự mình so sánh sự khác biệt, trên cơ sở sự hiểu biết của mình, giữa hệ thống kế toán Việt Nam và hệ thống kế toán Hoa Kỳ trong quá trình hoàn thành quy trình kế toán tại một doanh nghiệp.Mục Lục:Lời nói đầuChương 1: Tổng quan về kế toán đối chiếuChương 2: Mô hình kế toánChương 3: Tải khoản và hệ thống kế toán képChương 4: Đo lường thu nhập kinh doanh và các bút toán điều chỉnhChương 5: Kế toán các yếu tố đầu vào chủ yếu Chương 6: Hoàn tất chu trình kế toánChương 7: Kế toán trong công ty sản xuấtChương 8: Kế toán trong công ty thương mại Chương 9: Hệ thống kế toán và các nhật kýChương 10: Kế toán tiền và khoản phải thu Chương 11: Kế toán nợ phải trảChương 12: Kế toán vốn chủ sở hữuChương 13: Báo cáo ngân lưuChương 14: Kế toán đầu tư công ty và báo cáo tài chính hợp nhất.Mời bạn đón đọc.