Kế toán doanh nghiệp với Foxpro - Những chương trình kế toán cơ bản thông dụng

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: VN Guide
  • Nhà phát hành:
  • Khối lượng:
    309.00 gam
  • Kích thước:

    14,5x20x5 cm

  • Ngày phát hành:
  • Số trang: 334

 

Cuốn sách hướng dẫn:- Từng bước quá trình xây dựng một chương trình kế toán bằng ngôn ngữ Foxpro, giải thích cặn cẽ cách sử dụng các lệnh Foxpro trong công tác lập trình thông qua từng bài thực hành nhỏ.- Giới thiệu kỹ thuật thiết kế màn hình, kỹ thuật in ấn, kỹ thuật tập hợp và xử lý dữ liệu kế toán – Giúp thiết kế menủiêng, thi hành và làm việc trên một phân hệ kế toán mà không cần đợi xây dựng hoàn chỉnh cả ứng dụng.