Kế Toán Công Ty Cổ Phần Và Công Ty Chứng Khoán (Lý Thuyết Và Bài Tập)

Thông tin chi tiết

 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  990.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16×24 cm

 • Ngày phát hành:
  12/2009
 • Số trang: 780

 

Nội dung sách gồm 12 chương:
Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong công ty cổ phần và công ty chứng khoán
Chương 2: Kế toán các loại tiền
Chương 3: Kế toán các loại chứng khoán và đầu tư ngắn hạn
Chương 4: Kế toán các khoản phải thu
Chương 5: Kế toán các khoản ứng trước
Chương 6: Kế toán hàng tồn kho
Chương 7: Kế toán tài sản cố định
Chương 8: Kế toán các loại chứng khoán và đầu tư dài hạn
Chương 9: Kế toán các khoản phải trả
Chương 10: Kế toán thuế và các khoản phải nộp
Chương 11: Kế toán vốn chủ sở hữu
Chương 12: Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh
Phần phụ lục
Tài liệu tham khảo
Mời bạn đón đọc.