Kế Toán Chi Phí Giá Thành

Thông tin chi tiết

 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  700.00 gam
 • Kích thước:

  16×24 cm

 • Ngày phát hành:
  10/2006
 • Số trang: 552

 

Kế Toán Chi Phí Giá Thành (Lý thuyết, bài tập và bài giải):Dùng cho sinh viên Trung học, Cao Đẳng, Đại học các trường khối ngành kinh tế, Ngân hàng, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh…Nội dung trình bày trong cuốn sách này được thực hiện trong 11 chương, mỗi chương được bố cục theo 3 nội dung chính:- Mục tiêu học tập – nhằm giúp cho độc giả xác định được mục tiêu của từng chương, nghĩa là sau khi học xong chương nào thì độc giả sẽ nắm bắt được những nội dungc ơ bản gì ?- Nội dung chính của chương – Nội dung này sẽ đươc bố cục theo cấu xử lý công việc của một người thực hiện công việc kế toán.- Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụ – Nội dung tóm tắt nhằm tổng kết lại những nội dung chủ yếu cần nhớ của từng chương và phần ví dụ ứng dụng nhằm giúp cho độc giả củng cố lại kiến thức mà mình đã tích luỹ qua từng chương.Mục lục:Chương 1: Tổng quan về kế toán doanh nghiệp.Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí.Chương 3: Kế toán các yếu tố quá trình sản xuất.Chương 4: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.Chương 5: Đánh giá sản phẩm dở dang.Chương 6: Tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp.Chương 7: Kế toán hoạt động sản xuất phụ.Chương 8: Kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp.Chương 9: Kế toán xây lắp.Chương 10: Phân tích biến động chi phí sản xuất.Chương 11: Phân tích sự biến động doanh thu, chi phí và lợi nhuận.Mời bạn đón đọc.