Kế Toán Chi Phí (Dùng Cho Sinh Viên Khối Ngành Kinh Tế)

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Huỳnh Lợi
 • Nhà xuất bản: Nxb Giao thông vận tải
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  2020040000622
 • Khối lượng:
  352.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  03/2010
 • Số trang: 272

 

Quản trị chi phí và giá thành sản phẩm là một trong những nội dung có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt với những doanh nghiệp có quy mô lớn, sản xuất những mặt hàng có tính cạnh tranh cao. Để thực hiện được mục tiêu quản trị chi phí và giá thành sản phẩm nhằm tối đa hoá lợi nhuận và tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế có tính toàn cầu thì thông tin về chi phí và giá thành sản phẩm có vị trí đặc biệt quan trọng và hết sức hữu ích cho các nhà quản lý thuộc nhiều cấp độ khác nhau trong doanh nghiệp. Tuy nhiên trong thời gian qua việc giảng dạy kế toán chi phí chưa được xem trọng một cách đúng mức và mới chỉ tập trung vào một hệ thống giá phí và giá phí lịch sử. Do vậy kiến thức về kế toán chi phí và thông tin về chi phí, giá thành sản phẩm phục vụ cho yêu cầu quản trị còn bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt là chưa đáp ứng được yêu cầu hiện thời làm ảnh hưởng không ít đến tính quyết đoán của các nhà quản lý như ra các quyết định liên quan đến các sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm. Nhằm giải quyết nhược điểm của nội dung kế toán chi phí hiện tại trong chương trình giảng dạy kế toán cho sinh viên chuyên ngành kế toán của trường đại học Kinh tế TP. HCM thì kế toán chi phí đã được xây dựng thành một môn học riêng với đầy đủ các mô hình kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm; mô hình kế toán theo giá phí lịch sử, mô hình kế toán theo giá phí lịch sử kết hợp với giá dự toán và hệ thống giá phí trực chuẩn (định mức) Cuốn sách này được biên soạn để hỗ trợ cho việc giảng dạy và nghiên cứu môn kế toán chi phí theo tinh thần đổi mới nội dung giảng dạy kế toán cho sinh viên chuyên ngành kế toán của nhà trường. Hy vọng nó sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho các bạn sinh viên và cho những ai quan tâm đến kế toán chi phí và giá thành sản phẩm. Mục lục: Lời nói đầu Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán chi phí trong doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm Chương 3: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế Chương 4: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí tiêu chuẩn
Chương 6: Phân tích chi phí sản xuất phục vụ ra quyết định. Mời bạn đón đọc.