Kaizen Nhanh Và Dễ - Mở Khoá Cho Ý Tưởng Tuôn Trào

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nguyễn Minh Hoàng
 • Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  350.00 gam
 • Kích thước:

  356 cm

 • Ngày phát hành:
  05/2006
 • Số trang: 14

 

Mục tiêu của việc biên soạn cuốn sách Kaizen Nhanh Và Dễ – Mở Khóa Cho Ý Tưởng Tuôn Trào này là hướng dẫn những hoạt động cải tiến trong toàn bộ một tổ chức, nhằm sử dụng những ý tưởng sáng tạo của tất cả mọi nhân sự để phục vụ cả khách hàng trong và ngoài; nhằm khơi nguồn tiềm năng ẩn giấu của từng nhân viên một và nhằm mang nguồn vui cùng hứng khởi mới đến nơi làm việc.