Hướng dẫn thực hnh Kế toán đơn vị chủ đầu tư

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nguyễn Văn Nhiệm
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  784.00 gam
 • Kích thước:

  20×28 cm

 • Ngày phát hành:
  2001
 • Số trang: 424

 

Nếu bạn muốn nghiên cứu tiếp thu và vận dụng đúng đắn các quy định mới về chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư đặc biệt là việc triển khai công tác kế toán của Ban quản lý dự án đầu tư trong các doanh nghiệp, các dự án…cuốn sách “Hướng dẫn thực hành Kế toán đơn vị chủ đầu tư” sẽ giúp bạn. Không chỉ quy định rõ ràng nguyên tắc và phương pháp tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn đầu tư, chi phí thực hiện dự án, kế toán thuế GTGT… cuốn sách đặc biệt đã đưa ra các ví dụ phù hợp với từng phần thực hành kế toán cụ thể cũng như hệ thống bài tập về lập báo cáo tài chính; qua đó giúp bạn nắm được phương pháp hạch toán kế toán và cách lập các báo cáo tài chính đơn vị chủ đầu tư.