Hướng Dẫn Thực Hành Lập Chứng Từ, Ghi Sổ Kế Toán, Bài Tập Và Lập Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tùng
  , TS. Phạm Huy Đoán
 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  900.00 gam
 • Kích thước:

  19×27 cm

 • Ngày phát hành:
  2004
 • Số trang: 567

 

Cuốn sách này gồm có 3 phần:Phần 1: Hệ thống chứng từ kế toánPhần 2: Hệ thống sổ kế toánPhần 3: Hệ thống tài khoản kế toánCuốn sách đã trình bày cụ thể, chi tiết nội dung và kết cấu của tất cả các tài khoản kế toán theo nội dung từng chương. Đặc biệt, tác giả đưa ra các ví dụ minh họa trong từng phần hành kế toán, hướng dẫn định khoản kế toán, các bài tập thực hành ghi sổ kế toán, lên sơ đồ chữ T, phục vụ kịp thời cho công tác thực hành kế toán doanh nghiệp và lập báo cáo tài chính.