Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp, Kế Toán Thuế, Sơ Đồ Hạch Toán Kế Toán

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS.Võ Văn Nhị
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  620.00 gam
 • Kích thước:

  16×24 cm

 • Ngày phát hành:
  01/2004
 • Số trang: 364

 

Cuốn sách Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp, Kế Toán Thuế, Sơ Đồ Hạch Toán Kế Toán Đã sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 105/2003/TT-BTC ban hành ngày 4-11-2003 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện 6 chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định 165/2002/QĐ-BTC ngày 31-12-2002 gồm có các phần chính sau đây: Phần 1: Kế toán doanh nghiệp (phần kế toán tài chính) Phần 2: Kế toán thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp Phần 3: Hệ thống các sơ đồ kế toán doanh nghiệp Phần 4: Giới thiệu các văn bản pháp luật về thuế Phần 5: Các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thực hiện (đợt 1 và đợt 2 – hiệu lực từ 1-1-2004) Phần phụ lục: Luật kế toán, Luật thống kê (có hiệu lực từ 1-1-2004) và một số văn bản có liên quan khác.